Ghid de finantare panouri solare – in Monitorul Oficial*

Home » Finantare » Ghid de finantare panouri solare – in Monitorul Oficial*
Ordin - Ghid finantare Panouri Solare Monitorul OficialAstazi a fost publicat in Monitorul Oficial Ordinul si Ghidul de finantare cu 90% pentru acizitionarea de panouri solare. (click pentru vizualizare GHID FINANTARE PANOURI SOLARE)

Ordinul pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de inlocuire sau completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului a fost publicat in pagina 4 a Monitorului Oficial, numarul 742, consfintind astfel, la nivel oficial, demararea Programului Casa Verde. Ordinul este semnat de Ministrul Mediului si Dezvoltarii Durabile, Attila Korodi.

Prin Programul Casa Verde, in jur de 20 000 de romani vor primi subventii de 90% din valoarea unui sistem de panouri solare ori a altor sisteme (geotermale/eoliene). Dosarele de inscriere la subventia de 90% (sisteme de panouri solare, eoliene sau geotermale) se vor depune cu incepere din 5 ianuarie 2009.

Extrase din Ghidul de finantare: Eligibilitatea solicitantului (1) Pentru a participa la Program prin modalitate indirecta, solicitantul trebuie sa indeplineasca cumulativ o serie de criterii de eligibilitate.energie solara (2) Solicitantul, persoana fizica, trebuie sa intruneasca urmatoarele conditii: a) indiferent de cetatenia, domiciliul sau resedinta sa, trebuie sa detina in proprietate, concesiune sau locatiune, in Romania, imobilul pe/in care se instaleaza sistemul sau unitatea de proprietate individuala in care se instaleaza sistemul; b) sa actioneze in nume propriu; c) sa sustina contributia proprie. (3) Solicitantul, asociatie de locatari, trebuie sa intruneasca urmatoarele conditii; a) membrii asociatiei de locatari sa detina in proprietate sau locatiune unitati de proprietate individuala din condominiul pe/in care se instaleaza sistemul; b) sa actioneze in nume propriu; c) sa sustina contributia proprie. (4) Solicitantul, organizatie neguvernamentala, trebuie sa intruneasca urmatoarele conditii: a) sa fie persoana juridica romana; b) sa detina in proprietate/concesiune/locatiune/administrare imobilul pe/in care se instaleaza sistemul sau unitatea de proprietate individuala in care se instaleaza sistemul; c) sa actioneze in nume propriu; d) sa sustina contributia proprie; e) sa nu se afle in procedura de dizolvare sau lichidare. (5) Prin asociatie de locatari se intelege si asociatia de proprietari. Inscrierea in Program a solicitantilor (1) Solicitantul care indeplineste criteriile de eligibilitate prevazute la art. 15 se inscrie la un singur instalator validat, dar numai dupa publicarea pe site-ul Autoritatii a listei instalatorilor validati, completand si depunand in acest sens o cerere de inscriere, conform modelului prevazut in anexa nr. 1. (2) Instalatorul validat, care a incheiat contract pentru finantare cu Autoritatea, elibereaza solicitantului nota de acceptare, conform modelului prevazut in anexa nr. 2. (3) Nota de acceptare eliberata solicitantului asigura accesul acestuia la Program. (4) Inscrierea solicitantului si eliberarea notei de acceptare se fac in limita sumei contractate de catre instalatorul validat cu Autoritatea. Documentele obligatorii care trebuie depuse de solicitanti (1) Solicitantul Inscris la un instalator validat pune la dispozitia acestuia documentele necesare achizitionarii sistemului si desfasurarii lucrarilor de instalare a sistemului. (2) Solicitantul, persoana fizica, depune: a) actul de identitate, in copie; b) actul de proprietate, contractul de concesiune ori contractul de locatiune, dupa caz, a imobilului sau a unitatii de proprietate individuala, in copie legalizata; c) actul autentificat de notarul public, prin care proprietarul concedent sau proprietarul locator isi exprima acordul pnvind efectuarea lucrarilor de instalare a sistemului, daca este cazul; d) documentul care atesta o situatie particulara: casatorie, desfacerea casatoriei, schimbarea numelui si/sau a prenumelui etc., daca este cazul, in copie. (3) Solicitantul, asociatie de locatari, depune: a) statutul asociatiei, in copie; b) documentul care atesta dobandirea personalitatii juridice, daca este cazul, in copie legalizata; c) certificatul de inregistrare fiscala, daca este cazul, in copie; d) procesul-verbal al adunarii generale in care a fost ales presedintele asociatiei, in original sau copie legalizata; e) hotararea adoptata in adunarea generala a asociatiei, cu acordul majoritatii membrilor, care sa cuprinda: decizia privind participarea la Program, persoana desemnata sa reprezinte asociatia in relatia cu instalatorul, sa semneze contractul cu acesta, sa semneze facturile si alte documente etc. si decizia privind sustinerea contributiei proprii cu indicarea clara a surselor financiare, in original sau copie legalizata; f) procura notariala prin care este imputernicita persoana care va actiona si va incheia acte juridice in numele si pe seama asociatiei de locatari, in vederea achizitionarii si instalarii sistemului in cadrul Programului, daca asociatia nu este reprezentata de un presedinte; g) lista proprietarilor/locatarilor si destinatia spatiilor, in copie. (4) Solicitantul, organizatie neguvernamentala, depune: a) actul de infiintare a organizatiei, cu toate modificarile si completarile ulterioare, in copie; b) hotararea adoptata de organul de decizie al organizatiei, care sa cuprinda: decizia privind participarea la Program, persoana desemnata sa reprezinte organizatia in relatia cu instalatorul, sa semneze contractul cu acesta, sa semneze facturile si alte documente etc. si decizia privind sustinerea contributiei proprii cu indicarea clara a surselor financiare, in original sau copie legalizata; c) procura notariala prin care este imputernicita persoana, alta decat reprezentantul legal, care va actiona si va incheia acte juridice in numele si pe seama organizatiei, in vederea achizitionarii si instalarii sistemului in cadrul Programului; d) certificatul de inregistrare fiscala, in copie; e) certificatul eliberat, la cerere, de catre instanta competenta, care atesta ca organizatia nu a fost radiata din Registrul asociatiilor si fundatiilor, in original; f) documentul care atesta calitatea de proprietar/ concesionar/administrator/locatar al imobilului pe/in care se instaleaza sistemul sau al unitatii de proprietate individuala in care se instaleaza sistemul, in original sau copie legalizata; g) actul autentificat de notarul public, prin care proprietarul concedent, proprietarul-locator sau proprietarul care a dat spre administrare imobilul ori unitatea de proprietate individuals isi exprima acordul privind efectuarea lucrarilor de instalare a sistemului, dupa caz; (5) Instalatorul validat garanteaza comercializarea si instalarea sistemului, numai daca: a) solicitantul prezinta documentele obligatorii; b) locatia si amplasamentul propuse de solicitant permit instalarea sistemului; c) solicitantul achita contributia proprie. * Monitorul Oficial al Romaniei - Anul 176 (XX) Nr. 742 - Partea I - Legi, Decrete si alte acte - Luni, 3 noiembrie 2008
Costuri de livrare panouri solare

Sistemul de livrare/transport pentru sistemele de panouri solare comandate de pe site-ul panourisolare.eu este urmatorul:
1. comandati un sistem de panouri solare dorit folosind Pagina de Contact
2. dupa ce ati completat datele necesare (putine!), veti fi contactat telefonic de catre un agent de vanzari panourisolare.eu
3. dupa ce au fost stabilite detaliile necesare vanzarii sistemului de panouri solare, prin curier rapid, in termen de 3-5 zile veti primi acasa produsele comandate.
Nota: Taxele de transport variaza intre 100 si 300 de lei, in functie de greutatea coletului.

Casa Verde – Finantare sisteme solare

Titlul oficial: Programul de inlocuire sau completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului. Titlu prescurtat: Casa Verde. Detalii despre cum orice roman poate obtine finantare nerambursabila pentru instalarea de panouri solare

Energie termica? Energie electrica?

In prezent sunt utilizabile doua tipuri de panouri solare: cele care produc energie termica si, respectiv, energie electrica. In functie de nevoile proprii, putem alege una dintre cele doua variante cu mentiunea ca primul tip de panouri, care produce energie termica, are rol in incalzirea apei si a locuintei, insa doar pe timp de vara, deoarece iarna temperaturile foarte scazute nu pot oferi conditii pentru desfasurarea procesului de incalzire. Cea de-a doua categorie cuprinde panourile care produc energie electrica, acestea fiind cele mai cautate, dar si cele mai costisitoare. Procesul are la baza celula fotovoltaica ce produce, la contactul cu razele solare, energie electrica.
Solutie web oferita de BlackCode | Promovat de venditio-markety.ro